ah-webcovers-Anita-Le-Grelle

Anita Le Grelle

Работата на Anita Le Grelle е творчески протест срещу предметите от ежедневието, на които им липсва красива форма или смислена функция. Anita вдъхва живот на керамиката, а подписът й се открива в техниката на различно напластяване в глазирането.