ah-webcovers-Ann-Van-Hoey

Ann Van Hoey

Финландски дизайнер с многообразен профил, завършил Институт по дизайн в Лахти
(Финландия) и Университет по изкуства в Хелзинки. Междунароният пробив на Harri
Koskinen идва с лампата Block, част от постоянната колекция на MoMA от 2020-та насам.