ah-webcovers-Harri_Koskinen

Harri Koskinen

Финландски дизайнер с многообразен профил, завършил Институт по дизайн в Лахти (Финландия) и Университет по изкуства в Хелзинки. Междунароният пробив на Harri Koskinen идва с лампата Block, част от постоянната колекция на MoMA от 2020-та насам.