ah-webcovers-Jasper-Morrison

Jasper Morrison

Познат с мисленето си извън наложените рамки, Джаспър Морисън е един от най-успешните индустриални дизайнери от последните няколко десетилетия. Той дефинира понятието “супер нормален” в отговор на въпроса какъв всъщност трябва да бъде “добрият дизайн”.