ah-webcovers-Kroyer-Saetter-Lassen

Kroyer-Saetter-Lassen

Водени от идеята за честен поглед към дизайна с логични, финкционални и добре скулптурирани предмети, работата на Mads Sætter-Lassen и Emil Krøyer е повлияна от силното налседство на датския дизайн