ah-webcovers-Mentze-Ottenstein

Mentze Ottenstein

Mentze Ottenstein е сътрудничеството между визионера и преподавател по дизайн Matias Mentze и архитекта Alexander Ottenstein. В тясно партнььорство и разбирателство през десетилетията, те създават красиви продукти с изключително високо качество на изработка. Дуото внася опита си от работа по различни по мащаб проекти, вдъхвайки в дизайните си усещане за история и тактилност.