Настоящите правила представляват
Общи условия на онлайн магазин
www.ambitiohome.com

Уважаеми клиенти,

Използването на настоящия електронен магазин означава, че сте се запознали и сте съгласни в пълнота с настоящите Общи условия, с които се уреждат взаимоотношенията между „АМБИЦИО“ ЕООД, от една страна, и потребителите, ползващи нашия онлайн магазин, намиращ се на www.ambitiohome.com. Ако не сте съгласни с настоящите Общи условия за ползване на онлайн магазина учтиво Ви молим да не използвате www.ambitiohome.com и подстраниците му.

I. ДЕФИНИЦИИ.

 • „Ние“, „Амбицио“, – означава „АМБИЦИО“ ЕООД.
 • „Онлайн магазин“, „Електронен магазин“, „Сайт“ – означава виртуалният магазин находящ се на www.ambitiohome.com, който предоставя електронна търговия за закупуване на стоки чрез Интернет и негови подстраници.
 • „Условия“ – означава настоящите Общи условия за ползване и пазаруване в онлайн магазин www.ambitiohome.com
 • „Ползвател“ – означава лице ползващо функционалностите на сайта.
 • „Купувач“ – означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.
 • „Потребител “ – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“) и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки („ЗПЦСЦУПС“).
 • „Услуги“ – означава, че това са всички действия, осъществявани от Амбицио ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин.
 • „Поръчка“ е индивидуалната заявка от съответния потребител чрез заявка за закупуване на стоки чрез функциите на електронния магазин, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките.
 • „Стока/и” – означава стоките предлагани от Амбицио чрез Електронния магазин.
 • „Цена на стоката” – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената на стоката не се включват разходите за транспорт и доставка.
 • „Количка“ – потребителската кошница, която е част от функционалността на сайта.
 • „Профил“ – означава функционална възможност за създаване на потребителски профил в сайта, с цел запомняне на информация за потребителя и лесно пазаруване в електронния магазин.

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.1. Собственик на електронния магазин www.ambitiohome.com е дружество АМБИЦИО ЕООД, вписано в Търговския регистър съгласно българските закони с ЕИК 175335693 и адрес на управление: гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. „Тулча“ № 49, ет. 3, ап. 11, телефон за връзка: +359
2 859 83 34,
Чл.2. За кореспонденция за упражняване на законните права на потребителите – физически адрес: гр. София, ул. Топли дол № 13; адрес на електронна поща: store@ambitiohome.com, и телефон за контакт +359 2 859 83 34; адрес за упражняване на право на отказ: гр. София, ул. Топли дол № 13.
Чл.3. Продуктите, които ползвателите на сайта могат да добавят в своята кошница, са налични в склад на Амбицио и ще бъдат изпратени в рамките на 3 работни дни.
Чл.4. Настоящите Условия обвързват всички ползватели на сайта: www.ambitiohome.com. При използване на сайта www.ambitiohome.com, ползвателите се задължават да спазват настоящите условия, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз. С избирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на сайта, ползвателите се задължават да спазват настоящите условия.
Чл.5. Условията могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време. Амбицио не е длъжен да уведомява изрично потребителите за всяко изменение в Условията, защото последните имат възможност да се запознаят с Условията публикувани на www.ambitiohome.com. Потребителите са задължени да следят промените в настоящите Условия при използване на настоящия сайт. Промени на Условията влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти, ползващи сайта.

III. ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ.

Чл.6. Амбицио предоставя възмездно стоки от разстояние на потребители чрез електронния магазин след изричното изявление от страна на Потребителя, че желае да закупи избраните от него стоки срещу задължението да заплати обявената стойност при финализиране на поръчката.
Чл.7. Срещу предоставените от Амбицио стоки, потребителят се задължава да заплати цената за стоката и цената за доставка съгласно условията и сроковете на условията. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка поръчка в електронния магазин е свързана със задължение за плащане от негова страна за цената на стоката и доставката.
Чл.8. За използването и пазаруването в настоящия Сайт не е нужна регистрация и потребителите могат свободно да използват функционалностите на електронния магазин, в това число да добавят стоки в кошницата и да финализират поръчки.
Чл.9. Амбицио запазва правото си на едностранна промяна на предлаганите стоки – да променя параметри, цени и характеристика. Амбицио има право да променя информацията, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителите. Амбицио си запазва правото да спре от продажба стока по свое усмотрение, като не е задължен да уведомява Потребителите.
Чл.10. Амбицио не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявката за закупуване на конкретни стоки се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.
Чл.11. Амбицио предлага закупуване на продукти в търговския магазин в гр. София, ул. Славянска №7 и бул. България №58, като за целта предоставя каталог от продукти на този сайт, които не могат да бъдат поръчани чрез този електронен магазин. Продукти, които са избрани от каталога на настоящия сайт, но се закупуват на място от магазина, не се зачитат за договори сключени от разстояние и не попадат под защитата на чл. 50 от ЗЗП.

IV. ЦЕНИ. КОШНИЦА. ПЛАЩАНЕ.

Чл.12. Всички посочени на Сайта цени са в български лева и с включен данък добавена стойност (ДДС). Амбицио има право да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
Чл.13. Всички цени са за единица бройка от посочения продукт, освен ако в описанието на конкретния продукт изрично е упоменато, че се продават в повече от един екземпляр. Амбицио не носи отговорност за начина, по който е извършено продуктовото позициониране на стоките в изображенията, с което потребителят може да си помисли, че се продава повече от един екземпляр.
Чл.14. Всяка избрана Стока се слага във виртуалната кошница на потребителя, която може да бъде открита в горния десен ъгъл на сайта. До потвърждаване на поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка.
Чл.15. Поръчката се извършва чрез спазване на следните основни технически стъпки:

 • Разглеждате стоките в електронния магазин.
 • Избирате колко и какви стоки ще добавите в количката.
 • Кликване върху иконката с количка в горния десен ъгъл на страницата.
 • Уверявате се, че това са стоките, които искате да закупите и натискате „Приключване на поръчката“.
 • Попълнете нужните данни за доставка на стоките
 • Избирате по какъв начин да ви бъде доставена.
 • Избирате и платежния метод – Наложен платеж или чрез EcontPay.
 • Съгласявате се отново с Общите условия и политиката за поверителност, като с натискане на отметката се съгласявате, че сте прочели Общите условия и политиката за поверителност на Амбицио и се съгласявате с тях безусловно.
 • Поръчване.
 • Плащане (при избор на платежна опция „EcontPay”)

Чл.16. При финализиране на поръчката и потвърждаване от потребителя, че иска да закупи избраните от него стоки, последният се задължава да заплати цената на стоката/стоките и цената на доставка (ако такава се заплаща) и е наясно с обстоятелството, че направената поръчка го обвързва със задължение за плащане от негова страна. След финализиране и потвърждаване на поръчката от потребителя системата на електронния магазин изпраща автоматично информационен имейл, който потвърждава получаването на поръчката в системата на Амбицио. С изпращане на потвърждение от Амбицио се смята за сключен договор за покупко-продажба от разстояние с потребителя.
Чл.17. Плащане на стоките може да се осъществи при опцията „Наложен платеж“, с което потребителят се задължава да заплати дължимата сума на куриера при доставката.
Чл.18. Плащане на стоките може да се осъществи при опцията „EcontPay”, с което потребителят се задължава да заплати дължимата сума на куриера чрез заплащане с банкова карта, като сумата за поръчката (цената на стоката и доставка) се блокира до получаване на стоката. След получаване на стоката, сумата се изтегля от вашата карта.

т.1. За повече информация за използването на тази опция „EcontPay”, моля да прочетете Общите условия на доставчика на тази услуга на адрес https://www.econt.com/econt-express/common-terms , раздел „Специални услуги“, текст „Общи условия за EcontPay”. При използването на услугата “EcontPay” потребителят се съгласява с Общите условия на услугата “EcontPay” на горепосочения интернет адрес на „Еконт Експрес“ ООД, ЕИК 117047646.
т.2. Информацията за банковата карта на потребителя е в безопасност. Амбицио не вижда и не пази никаква част от данните на картата на потребителя при заплащане с EcontPay. Системата автоматично пренасочва към страницата на Борика, където плащането (резервирането на сумата) се извършва. Амбицио не носи отговорност за сайтове извън сайта на електронния магазин.

Чл.19. Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени стоки да не са налични в момента на извършване на поръчката. В тази изключително рядка ситуация, Амбицио уведомява потребителя навреме за изчерпването на стоката. На потребителя се възстановява пълния размер на платената цена за стоката и доставката (ако е платил такава), като за целта потребителя е съгласен и длъжен да предостави данни за банкова сметка. Амбицио не носи отговорност за нанесени вреди/пропуснати ползи при поръчка на продукти, чиято наличност е изчерпана или информацията на страницата не е актуализирана, както и за грешно подадена информация от потребителя за банкова сметка.

V. ДОСТАВКА.

Чл.20. Доставка на поръчката се осъществява само на територията на Република България до посочен от потребителя адрес, офис на Еконт или Еконтомат съгласно практиката на куриера.
Чл.21. Цената на доставка е с фиксирана сума от 7 лева за поръчки до 149,99 лева, като това включва доставка до адрес, офис на Еконт или Еконтомат. При поръчка на стоки от Онлайн магазина на стойност над 150 лева доставката е безплатна за Потребителя независимо от вида и размера на стоката, адресът за доставка (в рамките на България) и броя на продуктите в поръчката.
Чл.22. Всяка поръчка на стока задължава потребителят да заплати цената на стоката и цената на доставка (фиксирана сума от 7 лева), като цената за доставка се добавя към цената на стоката при финализиране на поръчката. При натискане на бутона „Поръчай“ потребителят се съгласява с цената на поръчката.
Чл.23. При всички случаи купувачът има право на преглед на пратката при опцията за доставка на адрес или в офис на Еконт (технически невъзможно е при доставка в Еконтомат) и може да се откаже от пратката. В този случай на отказ след преглед на поръчката, потребителят не дължи цената на доставка.
Чл.24. Доставката се приема лично или от лице, изрично посочено от купувача, в срок от 7 работни дни от доставянето на стоката в офис на Еконт (включително в случаите, когато потребителя не е бил открит на адрес и пратката е оставена в близкия офис на Еконт) или в съответния Еконтомат. След този срок стоката ще бъде върната, като потребителят няма да дължи цената за доставка.
Чл.25.
Амбицио си запазва правото да откаже да изпълни поръчки на потребител, който два пъти е правил поръчки, които са били доставени, но неполучени в срок по вина на последния.
Чл.26. При приемане на доставката потребителят трябва да прегледа стоките за видими повреди при транспортиране, липсващи елементи или опаковки с нарушена цялост и да уведоми незабавно куриера при установяване на такива. В случай на установяване на повреда при извършен преглед на стоката в офиса на куриера, потребителят може да се откаже от стоката, без да дължи цената за доставката към Амбицио. Ако потребителят е поръчал множество стоки и само част от тях са повредени, потребителят може да се откаже от онези повредени стоки без да дължи цената за обратна доставка към Амбицио.
Чл.27. Времето за доставка на всяка поръчка се осъществява в срок от 3 до 5 работни дни. Срокът за доставка може да бъде по-дълъг от 5 работни дни в случаи на специфични заявки, като в такъв случай Амбицио уведомява потребителя предварително чрез посочените от него контакти, за да получи съгласие. При неполучаване на съгласие, Амбицио може да откаже поръчката.
Чл.28. Потребителят се съгласява, че след финализиране на поръчката комуникацията ще се осъществява на посочената от потребителя електронна поща и/или телефонен адрес.
Чл.29. Амбицио не отговаря за забавени доставки поради причини като форсмажор (force majeure), по вина на трето лице, нарушения на логистичната връзка и други причини, независещи от Амбицио.
Чл.30. Потребителят има право да се откаже от поръчката, ако веднага след направата ѝ информира Амбицио, че иска да се откаже от поръчката по съответните канали за контакт, предоставени от Амбицио: тел.: +359 2 859 83 34, имейл: store@ambitiohome.com. За целта потребителят ще трябва да направи искането си навременно и да се идентифицира и предостави информация за поръчката, като изрично заяви желанието си да се откаже от нея.
Чл.31. Ако потребителят уведоми Амбицио за желанието си да се откаже от поръчката след като Амбицио е изпратил стоката по куриера за доставка, потребителят ще дължи цената на доставката на стоката.
Чл.32. При невъзможност за осъществяване на доставка поради липса на наличност или други зависещи от Амбицио причини, потребителят ще бъде уведомен за невъзможността за доставка на поръчаните от него стоки, а ако са заплатени пари за стоката и доставката, те ще бъдат възстановени в кратък срок на потребителя. Във всички случаи, потребителят ще трябва да осигури на Амбицио банкова сметка за възстановяване на средствата.

VI. ПРАВО НА ОТКАЗ.

Чл.33. Всеки потребител има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за доставка и намалената стойност на продукта съгласно Закона за защита на потребителите.
Чл.34. Потребителят има право да се откаже от договора в 14 дневен срок, считано от датата на получаване на стоката от потребителя или трето лице, посочено от потребителя.
Чл.35. Потребителят се съгласява, че възстановяването на средствата ще се осъществява по банков път, съгласно изричното правило на чл. 54, ал. 2 от ЗЗП за съгласие за използване на друго платежно средство. Възстановяването на средствата може да се осъществи и чрез наложен платеж, съгласно условията и тарифите на доставчиците на тази услуга.
Чл.36. Амбицио си запазва правото в рамките на разумното да удържи от заплатената цена при намалена стойност на стоката, нарушен търговски вид на стоката, функционално увреждане на стоката (недължащо се на дефект) и увреждане на оригиналната опаковка. Амбицио желае да обърне внимание на факта, че продаваните стоки в Сайта, са с изключително високо качество на изработка и всяко минимално увреждане на повърхността на продукта понижава значително стойността му, като това може да доведе до невъзможност за продажба на стоката, поради което Амбицио си запазва правото да удържи до 100 % от стойността на платената цена.
Чл.37. Амбицио може да задържи плащането на сумите на потребителя, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
Чл.38. Ако потребителят е поръчал много стоки с една заявка, но се доставят с повече от една доставка – правото на отказ започва да тече от датата на приемане на последната част от поръчката от потребителя или посочено от него трето лице.
Чл.39. Ако потребителя се е възползвал от безплатна доставка за поръчки над 150лв (т.е. доставката е заплатена от Амбицио вместо от потребителя), то тогава се приспада сумата за доставка (7лв) от сумата, която следва да бъде възстановена на потребителя.
Чл.40. Процедура за отказ от покупка или замяна:

 • Потребителят следва да уведоми Амбицио за желанието да упражни правото си на отказ на електронен адрес: store@ambitiohome.com като в имейла поясни имената си, номера на поръчката, дата на получаване на стоката и данни за банковата си сметка, като може (без да е длъжен) да посочи причина за отказа си от стоката. Потребителят може също така да изпрати до Амбицио коректно попълнен стандартен формуляр за упражняване на право на отказ, като прибави данни за банковата си сметка. Такъв може да бъде открит и на адрес: https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki
 • Потребителят следва да изпрати стоките с куриер на Амбицио или да върне обратно стоките лично, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил Амбицио за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати или предаде обратно стоките на Амбицио преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването. Адресът за връщане на продуктите е гр. София, ул. Топли дол № 13.
 • Потребителят, който връща стоката чрез куриер, е нужно да включи за собствена сметка в куриерската услуга и застраховка на стоката в полза на Амбицио с обявена стойност на цената на стоката, на която потребителят я е закупил. В случай на застрахователно събитие, Амбицио има правото да се удовлетвори от застрахователната стойност на застраховката.
 • Амбицио може да удържи до 100% от стойността, ако стоката е изпратена без застраховка и бъде доставена повредена, поради невъзможност на изясняване кой е виновен за повредата. Рискът се носи от потребителя при изпращане на стоката.
 • На пратката не трябва да има наложен платеж и не може доставката да бъде за сметка на Амбицио. В случай на неспазване на това правило, Амбицио може да не приеме стоката.

Чл.41. Амбицио ще възстанови цената на стоката, която потребителят е заплатил за стоката/стоките, след установяване на доброто състояние на продукта. Амбицио ще възстанови платената сума на банкова сметка посочена от потребителя в срок до 14 работни дни от получаване на стоката. Молим Ви да проверите написаният от Вас IBAN преди да изпратите формуляра! Амбицио не носи отговорност за грешно изпратена банкова сметка от потребителя!
Чл.42. Настоящите правила за право на отказ от договор от разстояние важат само за потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.
Чл.43. Амбицио може да възстанови платената сума и чрез пощенски паричен превод „ППП“ по желание на потребителя, като се прилагат условията и тарифите на такъв тип услуга тъй като потребителят изрично се е съгласил първоначално възстановяването на средствата да бъде по банков път (съгласно чл.35 от условията).
Чл.44. Амбицио предоставя правото на потребителя да върне продукта в законния срок лично на адрес: гр. София, ул. Топли дол № 13. За целта потребителят ще трябва да предостави документите, с които е закупил продукта.
Чл.45. Амбицио запазва правото си да откаже да удовлетвори правото на отказ при хипотезите на чл.57 на ЗЗП.

VII. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ.

Чл.46. Всички стоки закупени от настоящия Сайт от потребител (по смисъла на ЗЗП и ЗПЦСЦУПС) имат две години гаранция от момента на получаване на стоката.
Чл.47. Гаранциите не важат за стоки, които са били неправилно съхранявани или сглобени, използвани не по предназначение, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати.
Чл.48. Гаранциите не покриват нормално износване, нарязване и издраскване, както и повреди, възникнали вследствие на механичен удар или друго външно въздействие.
Чл.49. Потребителите могат да предявят своята рекламация като се свържат с нас на: store@ambitiohome.com или тел.: +359 2 859 83 34. Рекламации се приемат на адрес: гр. София, ул. Топли дол № 13, като за удобство на потребителя е препоръчително да се изпрати по куриер продукта, за който се извършва рекламация. Потребителите трябва покажат документите, които доказват датата на закупуване на продукта, с оглед осъществяване на своите права.
Чл.50. За неуредените въпроси в настоящите условия, важат правилата на българското законодателство.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.51. По отношение на личните данни, които този сайт събира, потребителите са длъжни да прочетат политиката за поверителност, защото е неразделна част от настоящите Условия. За да се запознаете с политиката за поверителност, моля натиснете тук.

IX. ДРУГИ.

Чл.52. Съдържанието (информация, връзки, изображения и звуци, съдържащи се на или предоставени от ambitiohome.com) се предоставят от Амбицио, съдружници, независими доставчици на съдържание и трети лица. Съдържанията, намиращи се на ambitiohome.com, са със запазени права на Амбицио или на съдружници, независими доставчици на съдържание и трети лица. Всички права са запазени. Съдържанията на ambitiohome.com не могат да бъдат пресъздавани, променяни, трансферирани, дистрибутирани, препубликувани, записвани, обявявани или предавани под каквито и да е форми и начини, в това число електронни, механични фотокопирания или записвания без предварителното съгласие на Амбицио. Вие се съгласявате, че материалите и съдържанието, разположено на или предоставено от ambitiohome.com е само за Ваше лично ползване и не може да бъде използвано с комерсиални намерения или предавано комерсиално. В случай на злоупотреба Амбицио има правен интерес да търси своите права по съответния ред.
Чл.53. Амбицио не носи отговорност за неправилната експлоатация от потребителя на стоките, закупени от настоящия електронен магазин. Потребителят носи отговорност да се запознае с правилната експлоатация на стоките, закупени от настоящия електронен магазин, и да се придържа към правилната употреба през целия жизнен цикъл на стоката, особено тези изработени от дървен материал или текстил.
Чл.54. Никой не може да създава копия на никой материал и части от информацията, съдържащи се на www.ambitiohome.com, на друг сървър без предварителното съгласие на Амбицио. Всяко неоторизирано използване на съдържанията на сайта е в противоречие със законите за авторското право, търговската марка и/или други български и/или международни закони.
Чл.55. Амбицио не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин www.ambitiohome.com.

Управителят Димитър Христов удостовери, че настоящите Общи условия влизат в сила от 20.08.2023 г.

– Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

– Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, ул. Врабча 1,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg