Декларация за поверителност
на личните данни и политика за бисквитките
на уебсайта на
„АМБИЦИО“ ЕООД
приета на 20.08.2023 г.

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни и политика за бисквитките на уебсайта на „АМБИЦИО” ЕООД предоставя информация за начина, по който „АМБИЦИО” ЕООД, ЕИК 175335693, (наричан по-долу „Дружеството”) използва събраните или получените лични данни от посетителите на настоящия уебсайт www.ambitiohome.bg (наричан по-долу „Уебсайта”). В документа се описва по какъв начин можем да събираме или получаваме Вашите лични данни, видовете лични данни, които можем да събираме, как използваме, споделяме и защитаваме тези данни, продължителността на съхраняване на тези данни, Вашите права и начина, по който можете да се свържете с нас във връзка с прилаганите от нас практики за поверителност на личните данни.

I. НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Когато посещавате нашата интернет страница, на сървъра се запазват автоматично данни, които вашият браузър изпраща, като тип/версия на браузъра, използвана операционна система, платформа и IP-адрес и други. Тези данни не могат да бъдат причислени към определен човек и по този начин не позволяват идентифицирането на потребителя. Запаметяването на тези данни служи за системни, статистически и маркетингови цели. Свързване на тези данни с други източници на информация, чрез които данните да могат да бъдат свързани с даден човек, не се предприемат.
Можем да използваме „бисквитки“ или сходни технологии, които събират определена информация за използването на Уебсайта, когато осъществявате достъп, разглеждате и използвате Уебсайта. „Бисквитката“ представлява файл с данни, който се разполага на компютър или мобилно устройство, използвано за посещаване на уебсайтове. За да научите повече за бисквитките и за подобни средства, които използваме, моля, прегледайте нашата Политика за бисквитки в раздел IX по-долу.
Възможно е да обработим вашите лични данни по Ваша заявка с изпращане на Ваши лични данни или друга информация чрез различните канали за връзка, представени на Уебсайта, например на адресите на електронната поща, телефонните номера или онлайн запитвания на Дружеството. Дружеството може да откаже да обработи личните данни предоставени от потребителя по негова заявка.

Потребителите могат да посетят повечето страници на този сайт, без да разкриват кои са те и без да предоставят информация за себе си. Въпреки това, потребителите са длъжни да въведат своите лични данни за целта на осъществяване на поръчка, като потребителите имат възможността да създадат профил и да въведат свои лични данни за бъдещи поръчки.

II. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА СЪБИРА.

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се, при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга.
Можем да събираме информация във връзка с Вашето използване на уебсайта, IP адреса, вида на браузъра, платформа и операционната система и други посредством „бисквитките“, посочени в нашата Политика за бисквитки.
В допълнение към това можем да събираме информация за връзка с Вас, например Вашето име, адрес на електронната поща, телефонен номер, адрес за фактуриране и доставка и др., посредством каналите за връзка, представени на Уебсайта. Също така можете доброволно да ни изпращате други Ваши данни във връзка с направени от Вас запитвания и поръчки.
При онлайн запитване чрез Уебсайта Дружеството може да поиска от Вас следната лична информация:

  • Име
  • Е-mail адрес
  • Телефонен номер
  • Адрес за доставка
  • Данни за фирма

III. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА.

Използваме Вашите лични данни, за:
• отговор на Вашите запитвания;
• обработка на Вашите запитвания;
• обработка на рекламации и право на отказ, които получаваме във връзка с нашите продукти и услуги;
• предлагане на нови продукти и услуги, актуални промоции, оферти и цени;
• маркетинг;
• ремаркетинг;
• осъществяване, оценяване и подобряване на фирмената ни дейност, включително разработване на нови продукти и услуги;
• анализ и усъвършенстване на нашите продукти, услуги, уебсайтове и приложения;
• сключване или изпълнение на договор – установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали – изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи; изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за използваната услуга;
• изпълнение на наше нормативно задължение – задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи; предоставяне на информация на съда и органи на реда.

*Ако използваме данните Ви за маркетингови цели (както е описано в Декларацията за поверителност), може да възразите срещу използването им за такива цели лесно и безплатно по време на събирането им и при получаването на всяко маркетингово съобщение. Ние ще уважим молбата Ви. Няма да предоставяме данните Ви на трети лица за маркетингови цели без предварителното Ви съгласие.

VI. ДАННИ, КОИТО СПОДЕЛЯМЕ.

Дружеството не продава, отдава под наем или търгува с Вашите лични данни, извън посочените цели в настоящата политика.
Възможно е също да разкрием информация за Вас, ако сме задължени да направим това по закон, наредба или съдебна процедура (например съдебна заповед или призовка), в отговор на искане от държавни агенции, например правоприлагащите органи, или за осъществяване на поръчка, или ако считаме, че разкриването е необходимо или уместно за предотвратяване на физическо увреждане или финансови загуби, или във връзка с разследване на предполагаема или действителна незаконна дейност. Запазваме си правото да предадем личните Ви данни, в случай че продадем или прехвърлим целия наш пакет акции или активи, или част от тях (включително в случай на реорганизация, прекратяване на дейността или ликвидация).

V. ЗАЩИТА НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

Осигуряваме надлежните технически и организационни мерки за сигурност, предназначени за защита на предоставените от Вас лични данни срещу неволно, незаконно или неразрешено унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.

VI. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Съхраняваме личните данни колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани.
Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоустановените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.
Част от сроковете за съхранение са:
– 5 години при изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции;
– 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;
– 5 години задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство;

VII. ВАШИТЕ ПРАВА.

Вашите права съгласно приложимото законодателство включват право на достъп до обработваните от нас Ваши лични данни, право на коригиране в случай на неточности/необходимост от актуализация, право на изтриване или блокиране на тези лични данни и правото на възражение на определени дейности за обработка на лични данни. За да можете да упражнявате тези права, трябва да изпратите писмено заявление/възражение, използвайки посочените по-долу данни за връзка.
Освен гореизложените права, Вие имате защита и по административен и съдебен ред съгласно приложимото действащо законодателство.

Настоящата Декларация за поверителност може да бъде актуализирана периодично и без предварително известие, за да отразява промените в практиките за защита на личните данни. Ние незабавно ще поместим открояващо се известие на нашия уебсайт, за да Ви уведомим за значителни промени в Декларацията ни за поверителност, и ще укажем в горната й част датата на последната й актуализация.

VIII. СЪГЛАСИЕ

Този сайт събира лични данни за обработка, използване и съхранение, които Вие доброволно сте предоставили, като например чрез онлайн запитванията в нашия уебсайт или за осъществяване на поръчка, създаване на потребителски профил, абониране за бюлетин, както и другите канали за връзка с нас. В този смисъл, всяко такова действие по предоставяне на данни ще се счита за изрично съгласие за събиране, съхранение и обработка на тези данни за целите и за сроковете установени с настояща декларация. С абониране за бюлетина на онлайн адрес https://ambitiohome.com/bjuletin/, потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от Дружеството. Потребителят може да се откаже от абонамента към бюлетина на Дружеството чрез заявка до Дружеството.

IX. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Възможно е нашият сайт да използва бисквитки и сходни технологии (като пикселни маркери, уеб бийкъни, прозрачни GIF файлове, JavaScript и локално съхранение) на своите уебсайтове, мобилни уебсайтове и приложения („сайтове“). Наричаме тези бисквитки и сходни технологии просто „бисквитки“ в целия текст на настоящата политика. В Политиката се описва какво представляват бисквитките, как ги използваме и как можете да ги управлявате.
С решението си да използвате този сайт, Вие се съгласявате с употребата на бисквитки, описана в настоящата Политика за бисквитки. Ако Вие или Вашият администратор сте деактивирали бисквитките, уебсайтът все още ще работи, но някои части няма да функционират без бисквитки.
Какво представляват бисквитките? Бисквитките са малки текстови файлове (обикновено съдържащи букви и цифри), които се поставят на Вашето устройство, когато посетите някой уебсайт. Те се използват на множество уебсайтове за различни цели. Може да са нужни например за функционирането на даден уебсайт или за персонализиране на работата с него. Информацията в бисквитките може да касае Вас, Вашите предпочитания или Вашето устройство за достъп до интернет (компютър, таблет или мобилно устройство). Тази информация най-често се използва, за да работи уебсайтът така, както очаквате Вие. Обикновено информацията не може да бъде свързана лично с Вас, но може да бъде използвана за по-персонализирано използване на световната мрежа.
Какви типове бисквитки е възможно да използваме? Бисквитките, които е възможно да използваме в нашия сайт са необходими, функционални, аналитични и маркетингови.
Необходими бисквитки. Те са строго необходими и задължителни за правилното функциониране на сайта и не могат да бъдат изключени в нашата система.
Функционални бисквитки. Те позволяват на сайта ни да запомни информация, която променя начина, по който сайтът изглежда, като пример: избрания от Вас потребителски език; регионът, от който сте Вие; Тези бисквитки са собствени само за сайта, както и не се ползват от трети страни.
Аналитични бисквитки. Те събират анонимна информация, която ни позволява да анализираме взаимодействието Ви със сайта ни и помагат да разберем как клиенти като Вас използват този сайт. Това означава, че можем да подобрим уебсайта, приложенията и комуникацията си, както и да продължаваме да бъдем интересни и конкурентноспособни.
Маркетингови бисквитки. Те се създават от нашите доверени партньори, които използват бисквитки на трети страни. Тези бисквитки се използват, за да показват персонализирани реклами както в този сайт, така и в други уебсайтове. Тези реклами са базирани на Вашето разглеждане в интернет, например на разглеждани от Вас продукти. Тези бисквитки се използват също за интегриране на социалните мрежи в нашия сайт, което Ви позволява да харесвате или споделяте страници или продукти в социалните мрежи. Google Analytics и подобни скриптове е възможно да са имплементирани.
За какви цели могат да се използват бисквитките от Дружеството?
Ние и нашите доставчици на услуги може да използваме бисквитките за различни цели, включително:
• за да можем ние да получаваме информация за Вашите посещения на сайтовете ни;
• да анализираме тенденциите в посещенията Ви, за да подобряваме нашия сайт и да предлагаме подходящи за Вас продукти;
• да предлагаме в нашия сайт и в сайтове на трети страни реклама, комуникации и съдържание, създадени от нас или трети страни, които отговарят на интересите Ви;
• да запомним Вашия език, регион и други предпочитания;
• да Ви помагаме да откриете търсената информация;
• да отчитаме колко хора и по какъв начин използват сайта ни, да поддържаме ефикасната работа на сайта ни и да разбираме своите потребители по-добре.

Кой слага бисквитките в устройството ми? Бисквитките може да бъдат поставени на устройството Ви от Дружеството, като оператор на сайта. Те се наричат бисквитки от „първа страна“. Някои бисквитки може да бъдат поставени на устройството Ви от страни, различни от Дружеството. Те се наричат бисквитки от „трети страни“. (Например: партньор на Дружеството може да постави бисквитка от „трета страна“, за да се активират услуги).

Управление на преференции за разполагането на бисквитки.
По принцип, едно приложение, използвано за достъп до уеб страници позволява съхраняването на бисквитки или подобни технологии на терминала по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от Вашия уеб браузър или потребителят трябва да бъде информиран, когато бисквитките бъдат изпратени до сървъра. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитките могат да бъдат намерени в зоната на настройките на приложението (уеб браузъра). Отново бихме искали да Ви предупредим, че ограничаването на използването на бисквитки може да засегне някои от функционалностите на сайта.

X. ЗА ВРЪЗКА С НАС.

Ако имате някакви коментари или запитвания във връзка с настоящата Декларация за поверителност на личните данни и политика за бисквитките на Уебсайта, ако желаете да ни уведомите за промени в информацията за Вас, с която разполагаме, или да упражните своите права, моля свържете се с нас, като използвате посочените на сайта контактни форми – телефони за контакт и адреси на електронна поща, или на адрес:

Администратор на личните данни: „АМБИЦИО“ ЕООД
ул. „Тулча“ No 49, ет. 3, ап. 11
район „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“,
1404 София, България
Email: office@ambitio.bg
Tel: +359 89 9919 888

Тази декларация за поверителност е актуализирана за последен път на 20.08.2023 г.