ah-webcovers-Aleksandar-Lazic

Aleksandar Lazic

Дизайн философията на Александър Лазич се основава на концепцията за баланс и съчетанието на традициите от миналото със съвременното разбиране за функция и форма. Работата му е впечатляваща пресечна точка на минимализъм и изчистени линии, както и комбинация от цветове и материи.