destroyersbuilders

Destroyers / Builders

При Destroyers Builders се улавя много ясно взаимодействието между вдъхновението и прецизната селекция на материали, архитектурни елементи и техники на изпълнение. Linde Freya Tangelder – основател на студиото се стреми към сетивност и придаване на културна стойност във всеки детайл. Продуктите им имат скулптурен, архитектурен и тактилен характер, балансирани едновременно със съвременни и традиционни елементи.