ah-webcovers-Matti_Klenell

Matti Klenell

Шведски дизайнер, фокусирал работата си върху изследването на скандинавското дизайн кредо на формата и функцията. Подобно на занаятчиите в зората на индустриализма, Klenell се стреми да получи най-богатия артистичен израз в ограничителните рамки на производствения процес. Той вдъхва живот в творенията си, придавайки им характер и индивидуалност.